สำนักงานทนายความ

สำนักงานทนายความ รับปรึกษาคดีความ ปรึกษากฎหมายกับทนายความ บริการว่าความ ปรึกษาอรรถคดีทั่วราชอาณาจักรประเทศไทย

ทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา
ยกตัวอย่างในคดีแพ่ง เช่น การผิดสัญญาซื้อขาย ,การผิดสัญญาจ้างทำของ , ผิดสัญญากู้ยืม
ยกตัวอย่างในคดีอาญา เช่น คดียาเสพติด , คดีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ.2534 , คดีทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัส , คดีหลอกลวงแรงงาน
คดีที่ไม่มีคู่พิพาท เช่น การร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก

คดีต่างๆมีเงื่อนไขข้อเท็จจริงมาก จึงต้องโทรมาปรึกษากันคุยในรายละเอียดข้อเท็จจริง จะได้รู้ว่าต้องทำอย่างไรต่อไป