กฎหมายประเทศไทยเป็นระบบกล่าวหา

โดยทั่วไปแล้วกฎหมายประเทศไทยเป็นระบบกล่าวหา โดยเฉพาะในคดีทางศาลยุติธรรม แต่สำหรับในคดีบางประเภทอาจจะเป็นระบบผสม เช่น เป็นระบบกล่าวหาและมีไต่สวนด้วย เช่นเกี่ยวกับคดีปกครองแบบนี้เป็นระบบไต่สวนศาลท่านสามารถพิจารณาหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเองได้ แต่สำหรับคดีที่เป็นระบบกล่าวหาเช่นคดีแพ่ง หากตัวโจทก์ไม่ยอมนำพยานหลักฐานอะไรมาสืบ แม้ว่าถ้ามาสืบแล้วจะชนะคดี แบบนี้ศาลท่านก็จะไปยุ่งไม่ได้ แล้วแต่คู่ความจะดำเนินการกัน หรือบางคดีคู่ความยอมความกัน อันนั้นก็ต้องแล้วแต่คู่ความ