คำแนะนำเกี่ยวกับการประกันตัว

เมื่อท่านเป็นจำเลยหรือผู้ต้องหาอย่าเพิ่งตกใจ ให้ตั้งสติก่อนว่าท่านถูกตั้งข้อหาว่าอย่างไรจากนั้นจึงค่อยคิดว่าจะประกันตัวก่อนโดยจะใช้หลักทรัพย์อะไร ต่อมาเมื่อท่านประกันตัวสำเร็จแล้ว หากความผิดตามฟ้องนั้นท่านไม่ได้ทำหรือไม่ได้ทำทั้งหมดตามที่ฟ้องท่านประสงค์จะต่อสู้คดีก็ควรที่จะแต่งตั้งทนายความเข้ามาในคดี การดำเนินการควรมีการลำดับความสำคัญในเบื้องต้นหากจะต้องประกันตัวก็ควรจะประกันตัวให้เรียบร้อยก่อน เพราะหากประกันตัวไม่สำเร็จท่านก็จะต้องติดคุกก่อนนะครับมันเสียเวลา เมื่อท่านประสงค์จะสู้คดีตามที่กล่าวมาแล้วท่านแต่งตั้งทนายความเข้ามาการดำเนินการก็จะเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายมีการสืบพยานโจทก์จำเลยและศาลท่านก็จะพิพากษาออกมา เมื่อถูกตั้งข้อหาว่าเป็นจำเลยงั้นเราต้องมีการเตรียมเงินเป็น 2 ก้อนคือ 1.ส่วนที่ 1 ใช้สำหรับการประกันตัวถ้าต้องประกันตัว 2.ส่วนที่ 2 ใช้ในการดำเนินคดีความโดยการแต่งตั้งทนายความเข้ามาช่วยดำเนินคดี คดีจะยากหรือง่ายก็ไปปรึกษากันกับทนายความกันเอาเองว่าจะคิดค่าใช้จ่ายกี่บาท ดังนั้นแล้วการที่เป็นคดีความมันก็ตามมาแต่ค่าใช้จ่ายจึงที่ควรจะเตรียมค่าใช้จ่ายให้ชัดเจนและครอบคลุมจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนและจะได้รู้ว่าต้องใช้เงินเวลาไหนด้วยวางแผนให้ดี

กฎหมายประเทศไทยเป็นระบบกล่าวหา

โดยทั่วไปแล้วกฎหมายประเทศไทยเป็นระบบกล่าวหา โดยเฉพาะในคดีทางศาลยุติธรรม แต่สำหรับในคดีบางประเภทอาจจะเป็นระบบผสม เช่น เป็นระบบกล่าวหาและมีไต่สวนด้วย เช่นเกี่ยวกับคดีปกครองแบบนี้เป็นระบบไต่สวนศาลท่านสามารถพิจารณาหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเองได้ แต่สำหรับคดีที่เป็นระบบกล่าวหาเช่นคดีแพ่ง หากตัวโจทก์ไม่ยอมนำพยานหลักฐานอะไรมาสืบ แม้ว่าถ้ามาสืบแล้วจะชนะคดี แบบนี้ศาลท่านก็จะไปยุ่งไม่ได้ แล้วแต่คู่ความจะดำเนินการกัน หรือบางคดีคู่ความยอมความกัน อันนั้นก็ต้องแล้วแต่คู่ความ