เช่าหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ต้องหา

ให้บริการ เช่าหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ต้องหา โดยผู้ที่อยู่ในวงการและมีความรู้ทางด้านนี้ เป็นการประกันตัวในคดีอาญา (คดีแพ่งไม่มีการประกันตัวนะ) ในข้อหาต่างๆตามคดีอาญา เช่น ตามประมวลกฎหมายอาญา , ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ.2534 , ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ.2522

ซึ่งข้อหาก็มีหลายข้อหา ตามฐานความผิดซึ่งเขียนไว้ในประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติต่างๆเหล่านี้ ดังนั้นเมื่อมีการแจ้งข้อหาหรือเมื่อท่านเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยก็จะต้องสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าจะต้องประกันตัวหรือไม่และใช้หลักทรัพย์เท่าไหร่ ( บางกรณีอาจจะปล่อยตัวไร้หลักประกันก็ได้ )

เมื่อทราบหลักทรัพย์ว่าใช้มูลค่ากี่บาทก็มาหาทางแก้ไขปัญหาของตัวท่านเอง ว่าจะใช้หลักทรัพย์ของท่านเช่นเป็นเงินสดของท่านหรือเป็นโฉนดที่ดินของท่าน หรือถ้าไม่มีก็ต้องเช่าจากผู้ให้บริการต่างๆ หรือจะซื้อกรมธรรม์ประกันอิสรภาพก็ได้ ให้หาทางออกหาทางแก้ไขกันดู

สิ่งที่ต้องทำก่อนการหาหลักทรัพย์ประกันตัวคือ

1.ตรวจสอบให้แน่ว่าถูกตั้งข้อหาอะไรตามประมวลกฎหมายอาญาหรือพระราชบัญญัติใด
2.ถูกตั้งกี่ข้อหา
3.ถูกจับตามหมายจับหรือหมายเรียก
4.เคยประพฤติผิดถูกศาลพิพากษาทางคดีอาญาผ่านมาแล้วนานแค่ไหน เคยต้องโทษจำคุกมาหรือไม่ (มันมีผลต่ออัตราประกันตัว)
5.ประกันตัวที่ไหนศาลไหน
6.ใช้หลักทรัพย์ประกันในวันไหน (จะได้รู้ว่าผู้ให้ประกันนั้นว่างหรือเปล่า)

เมื่อรู้แล้วว่าใช้หลักทรัพย์มูลค่ากี่บาทก็ถามต่อไปว่าใช้หลักทรัพย์อะไรได้บ้าง เช่น ถ้าเป็นเงินสดใช้กี่บาท ถ้าเป็นโฉนดที่ดินใช้กี่บาท(ราคาไม่เท่าเงินสด) และโฉนดที่ดินจังหวัดใดรับบ้างจังหวัดใดอาจจะไม่รับ

จากนั้นก็มาตรวจสอบว่าท่านเองมีหลักทรัพย์มาวางประกันเองหรือไม่ถ้าหากไม่มีก็ต้องใช้บริการจากผู้ที่ให้เช่าหลักทรัพย์ประกันตัว ไปตกลงราคาเงื่อนไขกันต่อไป

 

โดยหลักแล้วถ้าหากเราใช้บริการกับผู้ให้บริการใดเมื่อตกลงกันแล้วก็จะต้องมีการวางเงินมัดจำส่วนหนึ่ง
และส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดเป็นเงินก้อนเมื่อมีการประกันสำเร็จลุล่วงดี
แต่หากประกันไม่สำเร็จโดยทั่วไปเขาจะเก็บค่าเสียเวลาเท่าไหร่ก็ตกลงกันเอง